پروانه تعبیه شده در این نوع فن ها، پروانه سینگل بکوارد بوده که در مقایسه با مدل سانتریفیوژ کوبله مستقیم (TP-SBK) اتصال الکتروموتور به پروانه به صورت فولی تسمه صورت می پذیرد.

در سری سانتریفیوژهای فولی تسمه in یکی از یاتاقانها در راستای دهنه ورودی هوا تعبیه میگردد و در معرض هوای ورودی قرار می گیرد.

سایزهای محصول

تیزر آپارات

کاتالوگ جامع