پروانه های دبل بکوارد در ظاهر از کنارهم قرارگیری دو پروانه سینگل با اختلاف زاویه شکل گرفته اند که عملکرد و راندمانی به مراتب بهتر و بالاتر را در قیاس با پروانه های سینگل سبب می شوند. از طرفی دیگر به طور معمول بدلیل ابعاد بزرگتر این پروانه دور دریافتی کمتری برای این مدل انتخاب می گردد که سبب کاهش صدای حاصل از عملکرد آن می گردد و به همین علت برای محیط هایی که دارای حساسیت صدایی هستند از بهترین گزینه ها محسوب می شود. به دلیل کم بودن میزان دسیبل صدایی و نویز ، این نوع پروانه معمولاً در سانتریفیوژ های دبل مورد استفاده قرار می گیرد که در باکس فن ها و هواساز ها تعبیه می شوند.

سایزهای محصول

تیزر آپارات

کاتالوگ جامع