ارتباط با شرکت SM – Tahvie

شماره تلگرام

989924671072+

کانال تلگرام

Smtahviekolersanati

شماره ثابت

982122590072+

لینکدین

دفتر مرکزی

کرج جاده ملارد 200 متر بعد از انبار نفت شرکت smtahvie

آدرس کارخانه

کرج – شرکت صنعتی سیمین دشت میدان کار آفرینان خیابان دوم غربی پلاک 3

تلفن تماس:

982122590072+

989924671072+

کد پستی

3173768431

اطلاعات پرسنل

 • نام
 • خانم اعظم استرکی
 • آقای سهیل مالکی
 • خانم الناز کلانتری
 • خانم الهام درستان
 • خانم سارا مالکی
 • عنوان شغلی
 • موسس و مدیر مالی
 • مدیر عامل
 • کارشناس فروش
 • حسابدار
 • مدیریت امور بازرگانی
 • داخلی
 • 100
 • 115
 • 111
 • 102
 • 989124250058+
 • info
 • Astaraki@smtahvie.com
 • S.maleki@smtahvie.com
 • Kalantari@smtahvie.com
 • Dorostan@smtahvie.com
 • Sara.maleki@smtahvie.cm

خانم اعظم استرکی

خانم اعظم استرکی

موسس و مدیر مالی

داخلی 100
Astaraki@smtahvie.com

آقای سهیل مالکی

آقای سهیل مالکی

مدیرعامل

داخلی 115
S.maleki@smtahvie.com

خانم الناز کلانتری

خانم الناز کلانتری

کارشناس فروش

داخلی 111
Kalantari@smtahvie.com

خانم الهام درستان

خانم الهام درستان

حسابدار

داخلی 102
Dorostan@smtahvie.com

خانم سارا مالکی

خانم سارا مالکی

مدیریت امور بازرگانی

989124250058+
Sara.maleki@smtahvie.cm