کولرهای صنعتی یکی از پرکاربردترین محصولات در فصل تابستان برای مصارف صنعتی

است که می توانند با پایین ترین میزان مصرف انرژی فضای قابل توجهی را خنک کنند و

یک هوای باکیفیت و مطلوب را ایجاد کنند.

  • کولرهای صنعتی از تکنولوژی سیستم تبخیری بهرمند هستند که سیستم کارکرد مشابه به کولرهای آبی را دارند و با عبور دادن جریان هوا از روی پدهای سلولزی باعث خنک شدن هوای ورودی به سالن می شود.