تهویه استخر

به صورت کلی دو پارامتر اصلی در تهویه استخر وجود دارد که یکی دما و دیگری میزان رطوبت است

در طراحی سیستم تهویه استخر حتی سرعت جریان هوا در داخل سالن بسیار مهم تلقی میشود زیرا که در زمانی که رطوبت و قطره روی تن نفرات وجود دارد جریان و سرعت هوا نباید باعث شود نفرات احساس سرما کنند

برای تهویه استخر به صورت معمول از دو دستگاه استفاده میشود یکی برای تزریق هوای گرم به داخل سالن و دیگری برای تخلیه رطوبت داخل فضا

کانال کشی استخر

یکس از مسایل مهم در تهویه استخر مسیر عبور جریان هوا و محل ورود و خروج ان است که باید باتوجه به طراحی و جانمایی فضاهایی چون سونا خشک ،سونا بخار، جکزی و… دیزاین و اجرا شود

دستگاه گرمایشی استخر

در انتخاب دستگاه گرمایشی استخر بهترین گزینه استفاده از هواساز های نیمه صنعتی لوکس هست که برای تهویه استخر طراحی شده اند این محصول به صورت مستقیم به موتور خانه استخر متصل شده و اب گرم وارد کویل گرمایشی هواساز میشود و به وسیسله فن هواساز هوای گرم به داخل سالن تزریق میشود

فیلتراسیون تهویه استخر

یکی از قابلیت های ویژه ای که هواساز ها در اختیار ما قرار میدهند  قابلیت فیتراسیون هوا است که میتوان در مسیر عبورهوا با توجه به میزان حساسیت فیلتراسیون در نظر بگیریم که هوای داخل سالن استخر از کیفیت بالا تری برخوردار باشید

دستگاه تخلیه رطوبت استخر

برای تخلیه هوای داخل سالن استخر که دارای رطوبت است به صورت معمول میتوان از فن های سانتریفیوژ استفاده نمود و در موقیت هایی که نیاز به دیزان بهتر ،دسیبل صدایی کمتر و کیفیت بالا تر داشته باشیم استفاده از اکونومی باکس ها و باکس فن های لوکس مطرح میشود

تهویه استخر

اتوماسیوت تهویه استخر

اتوماسیون تهویه استخر یکی از دغدغه های اصلی یک ساختمان  و مجموعه است که به راحتی میتوان با در نظر گرفتم یک تابلوی برق مرکزی و اجرای سیستم plc اتوماسیون سیستم گرمایشی و تخلیه هوارا به صورت کامل مدیریت کرد 

بهترین سیستم تهویه استخر

با توجه به توضیحات بالا یک سیستم مناسب برای تهویه استخر دارای یک هواساز لوکس و شامل دوبستر فیلر برای گرمایش فضای استخر

یک اکونومی باکس هم برای تخلیه رطوبت

و متصل شدن این دودستگاه توسط تابلوی برق مرکزی میتواند بهترین کیفیت هوای ممکن را برای شما به وجود بیارد 

و پایین ترین میزان استهلاک را داشته باشد