مشاور سیستم های تهویه

تهویه استخر

در طراحی سیستم تهویه استخر حتی سرعت جریان هوا در داخل سالن بسیار مهم تلقی میشود زیرا که در زمانی که رطوبت و قطره روی تن نفرات وجود دارد جریان و سرعت هوا نباید باعث شود نفرات احساس سرما کنند

تهویه پارکینگ

مشاوره کارشناسان اس ام تهویه برای تهویه پارکینگ یکی از کامل ترین خدمات این شرکت است

تهویه کارخانه

مشاوره کارشناسان اس ام تهویه برای تهویه پارکینگ یکی از کامل ترین خدمات این شرکت است

مشاور سیستم های تهویه :

یکی ازاصلی ترین خدمات شرکت اس ام تهویه کارشناسی و مشاوره انتخاب و اجرای سیستمهای تهویه است که دراین زمینه بهترین مشاوره برای انتخاب سیستم های تهویه وهم محدودیت و پتانسیل های اجرایی را درکنار هم قرار خواهیم داد و درنهایت بهترین گزینه و انتخاب را پیش روی مشتریان خود قرار خواهد داد

بازدید و کارشناسی

به صورت کلی بازدید و کارشناسی به دو صورت قابل انجام خواهد بود

به صورت انلاین و ارسال فیلم به همراه توضیحات

به صورت بازدید حضوری از مجموعه

پیشنهاد میگردد ابتدا از خدمات رایگان انلاین و ارسال فیلم استفاده بفرمایید و در وحله دوم اگر نیاز به بازدید حضوری داشته باشید با مشاور خود هماهنگ بفرمایید

کارشناسی سیستم های تهویه

کارشناسی سیستم های تهویه در خلاصه ترین حالت خود شامل

شناخت محدودیت های پروژه

تایین مسیرهای حرکتی جریان هوا

شناسایی پتانسیل های اجرایی پروژه

انتخاب دستگاه های تهویه و تهویه مطبوع

تایین مسیرها و سازهای کانالکشی

تایین جانمایی دستگاه های تهویه و تهویه مطبوع

همه موارد بالا مسیری خواهد بود که در روند مشاوره و کارشناسی سیستم های تهویه طی خواهیم کرد و در نهاییت یه کیفیت ایده ال را در اختیار مخاطبین خود قرار میدهیم .